PRIMĂRIA COMUNEI DOBA, JUDEŢUL SATU MARE, ROMÂNIA

PROIECTE INVESTITIONALE

    COMUNA DOBA

 

 

 Programe şi proiecte de dezvoltare

      Proiecte pentru care s-a primit finanţare 2007-2015

 

Nr.

crt.

Denumire proiect

Programul

Valoare

RON cu TVA

Stadiul proiectului

1

„Alimentarea cu apă a localităţii Traian”

Cancelaria Primului Ministru OG 7

860.000

Implementat 2007-2008

2

HURO 1001/208 Tyukod Documentatii pentru modernizarea strazilor din comuna Doba

Programul de cooperare Transfrontalieră 2007-2013

308.000

Implementat 2011-2012

3

HURO 1001/205 Cengerujfalu  / documentaţii pentru drum peste graniţă Boghiş - Csengerujfalu

Programul de cooperare Transfrontalieră 2007

238.000

Implementat 2011 -2012

4

HURO 0901 Csenger documentaţii pentru drum peste graniţă Boghiş - Csenger

Programul de cooperare Transfrontalieră 2007

55.000

Implementat 2011 -2012

5

Centru local de informare turistică – loc Doba

F.E.A.D.R. măsura 3.1.3.

1.100.000

Ȋn derulare 2014 -2016

6

Modernizare cai de acces ce deservesc suprafetele agricole

FEADR M125A

5.075.236

Ȋn derulare 2015 - 2017

7

Modernizare drum communal DC 59 BOGHIS - TRAIAN

PNDL

630.000

Ȋn derulare 2014 - 2016

8

Proiect integrat M 322 FEADR –

-Modernizare strazi în localitatea Doba

-Modernizare cămin cultural Paulian

-Modernizare cămin cultural Boghiş

-Crearea şi dotarea unui centru de zi pentru copiii de tip AFTER SCHOOL în localitatea Boghiş

FEADR M322

7.495.594 străzi

2.400.000 civile

Ȋn derulare 2015 -2017

 

 

Investiţii finanţate din bugetul local 2007-2015

Nr.

crt.

Denumirea investiţiei

Stadiul investiţiei

1

Pod Keleti 1

Finalizat

2

Renovare sediu Primărie (acoperiş, geamuri şi uşi, centrală termică, etc.)

Finalizat

3

Renovare cămin cultural Dacia

Finalizat

4

Renovare cămin cultural Traian

Finalizat

5

Construire Garaje

Finalizat

6

Reabilitare sediul fostului CAP

Finalizat

7

Reabilitare dispensar uman ȋn loc. Boghiş

Finalizat

8

Construire şi dotare CASĂ DE CULTURĂ ȊN LOCALITATEA DOBA

Finalizat

9

Renovare cămin cultural BOGHIŞ

Finalizat

10

Renovare cămin cultural PAULIAN

Finalizat

11

Construire BAZĂ SPORTIVĂ - ȋn localitatea Doba

Finalizat

 

Investiţii Finanţate de la Ministerul Învătământului 2007-2015

 

1

Construire Grădiniţă cu program prelungit DOBA  -  Finanţat de Ministerul Invăţământului

Finalizat

2

Renovare Şcoala veche din centrul satului Doba” – Finanţat de Ministerul Invăţământului

Finalizat

3

Renovare Şcoala cu clasele I-VIII DOBA (montat uşi şi geamuri termopane, Grup sanitar, instalaţie de încălzire centrală, zugrăvit) – Finanţat de Ministerul Invăţământului

Finalizat

 

 

 

 

 


Fisiere: