PRIMĂRIA COMUNEI DOBA, JUDEŢUL SATU MARE, ROMÂNIA

ANUNTURI

Subsemnata Comuna Doba, prin Primăria comunei Doba, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu
pentru: Planul Urbanistic Zonal – Construire sală de educație fizică școlară, în localitatea Doba, str.Școlii nr.4, comuna Doba, judeţul Satu Mare.
Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul beneficiarului din judeţul Satu Mare, comuna Doba, str. Principală nr. 56, în zilele de luni – vineri, între orele 8-15 şi la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului din Satu Mare str.Mircea cel Bătrân nr.8/B în zilele de luni-joi între orele 8-16:30, vineri între orele 8-14, din data de 24 septembrie 2021.
Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până la data de 14 octombrie 2021, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare, str.Mircea cel Bătrân nr.8/B, cod 440012, fax
0261733500, e-mail office@apmsm.ro.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229056