DOBA CITY HALL SATU MARE COUNTY

FINANTARE NONPROFIT - CULTE SI SPORT

 1. În urma analizării propunerilor, conform Regulamentului de finanţare, au obţinut finantare următorii:

   

  Nr. crt

  Solicitant

  Nr. înreg. solicitare

  Eligibilitate

  Suma alocată

  Coofinanţare

  1

  Parohia Ortodoxă Doba

  109/09.05

  Eligibil

  5.000 lei

  500 lei

  2

  Parohia Ortodoxă Boghiş

  111/11.05

  Eligibil

  5.000 lei

  500 lei

  3

  Parohia Ortodoxă Paulian

  108/09.05

  Eligibil

  5.000 lei

  500 lei

  4

  Parohia Reformată Doba

  90/17.04

  Eligibil

  5.000 lei

  500 lei

  5

  Parohia Ortodoxă Traian

  107/09.05

  Eligibil

  5.000 lei

  500 lei

  6

  Parohia Ortodoxă  Dacia

  112/11.05

  Eligibil

  5.000 lei

  500 lei

  7

  Parohia Reformată Boghiş

  104/02.05

  Eligibil

  5.000 lei

  500 lei

  8

  A.C.S. VOINŢA DOBA

  113/11.05

  Eligibil – 94 puncte

  35.000 lei

  3.500 lei

 2. Anunţ de participare

COMUNA DOBA, COD FISCAL: 3963838, LOC. DOBA, STR. PRINCIPALĂ, NR. 74, judeţul SATU MARE, telefon 0261869115, fax 0261869135, email primariadoba@yahoo.com

 

Institutia COMUNA DOBA invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile si fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: culte şi sport.

Procedura aplicata pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabila a proiectelor din domeniile culte / sport pe anul 2018 este prevăzuta de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;

Sursa de finanţare a contractului şi valoarea : buget local, valoare totală 70.000 lei – (35.000 culte şi 35.000 sport);

Data limita  pentru depunerea propunerilor de proiect: 14.05.2018 ora 15:00;

Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: loc. Doba, str. Principală, nr. 74, cp 447125, jud. Satu Mare’

Selecţia si  evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare , în perioada 15.05.2018 – .30.05.2018;

Data comunicărilor rezultatelor este: 31.05.2018 - ora 15

 » 00 Regulament CULTE si sport 2018 pt HCL -
» 1. Ghidul solicitantilor CULTE - 2018 -
» 2. Ghidul solicitantilor_Sport - 2018 -
» ANUNT DE PARTICIPARE MO 2018 - COMPLETAT -