DOBA CITY HALL SATU MARE COUNTY

FINANTARE NONPROFIT - CULTE SI SPORT

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: COMUNA DOBA, NR. 56, DOBA, judeţul SATU MARE, telefon 0261869115, fax 0261869135, email primariadoba@yahoo.com
  2. Institutia COMUNA DOBA invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile si fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: culte şi sport. Procedura aplicata pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabila a proiectelor din domeniile culte / sport pe anul 2019 este prevăzuta de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general; Sursa de finanţare a contractului şi valoarea : buget local, valoare totală 130.000 lei – (70.000 culte şi 60.000 sport); Data limita pentru depunerea propunerilor de proiect: 06.06.2019 ora 15:00; Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: loc. Doba, str. Principală, nr. 74, cp 447125, jud. Satu Mare’ Selecţia si evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare , în perioada 07.06.2019 – 20.06.2019; Data comunicărilor rezultatelor este: 21.06.2019 - ora 15

 » 00 Regulament CULTE si sport - HCL -
» 1. Ghidul solicitantilor CULTE - hcl -
» 2. Ghidul solicitantilor_Sport - hcl -