PRIMĂRIA COMUNEI DOBA, JUDEŢUL SATU MARE, ROMÂNIA

FINANTARE NONPROFIT - CULTE SI SPORT

Sume alocate anul 2019

Nrcrt

Solicitant

Titlu proiect

Punctaj final

Suma alocată din Bugetul Local

Coofinanţare

1

Parohia Ortodoxă Doba

Schimbare parchet în biserică şi automatizare clopot

82.09

10.132

5.000

2

Parohia Ortodoxă Boghiş

Renovări exterioare biserica

74.31

9.173

3.000

3

Parohia Ortodoxă Paulian

Consolidare 2 pereţi la casa parohială şi izolare / vopsire casa parohială

86.39

10.663

10.000

4

Parohia Reformată Doba

Renovare casă de rugăciune şi casă parohială

70.49

8.700

2.000

5

Parohia Ortodoxă Traian

Reparaţii acoperiş şi înlocuire învelitoare la casa parohială

73.31

9.049

4.766

6

Parohia Ortodoxă  Dacia

Gresie la capela şi schimbare acoperiş la casa parohială şi automatizare clopot

60.02

7.408

6.000

7

Parohia Reformată Boghiş

Renovare casă rugăciune şi casă parohială

80

9.875

2.000

 

Suma alocată ACS VOINŢA DOBA

60.000 lei

Coofinanţare 6.000 lei

 

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: COMUNA DOBA, NR. 56, DOBA, judeţul SATU MARE, telefon 0261869115, fax 0261869135, email primariadoba@yahoo.com
  2. Institutia COMUNA DOBA invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile si fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: culte şi sport. Procedura aplicata pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabila a proiectelor din domeniile culte / sport pe anul 2019 este prevăzuta de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general; Sursa de finanţare a contractului şi valoarea : buget local, valoare totală 130.000 lei – (70.000 culte şi 60.000 sport); Data limita pentru depunerea propunerilor de proiect: 06.06.2019 ora 15:00; Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: loc. Doba, str. Principală, nr. 74, cp 447125, jud. Satu Mare’ Selecţia si evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare , în perioada 07.06.2019 – 20.06.2019; Data comunicărilor rezultatelor este: 21.06.2019 - ora 15» 00 Regulament CULTE si sport - HCL -
» 1. Ghidul solicitantilor CULTE - hcl -
» 2. Ghidul solicitantilor_Sport - hcl -