PRIMĂRIA COMUNEI DOBA, JUDEŢUL SATU MARE, ROMÂNIA

FINANTARE NONPROFIT - CULTE SI SPORT

Nrcrt

Solicitant an 2021

Suma alocată din Bugetul Local

Coofinanţare

1

Parohia Ortodoxă Doba

10.000

1.000

2

Parohia Ortodoxă Boghiş

10.000

1.000

3

Parohia Ortodoxă Paulian

10.000

1.000

4

Parohia Reformată Doba

10.000

1.000

5

Parohia Ortodoxă Traian

10.000

1.000

6

Parohia Ortodoxă  Dacia

10.000

1.000

7

Parohia Reformată Boghiş

10.000

1.000

8

Biserica Apostolică Penticostală din loc. Paulian

10.000

1.000


    Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: COMUNA DOBA, CUI 3963838, NR. 56, DOBA, judeţul SATU MARE, telefon 0261869115, fax 0261869135, email primariadoba@yahoo.com, doba@sm.e-adm.ro , www.comunadoba.ro

    Institutia COMUNA DOBA invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile si fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: culte şi sport. Procedura aplicata pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabila a proiectelor din domeniile culte / sport pe anul 2021 este prevăzuta de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general; Sursa de finanţare a contractului şi valoarea : buget local, valoare totală 140.000 lei – (80.000 lei domeniul culte şi  60.000 lei domeniul sport); Data limita pentru depunerea propunerilor de proiect: 05.07.2021 ora 15:00; Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: loc. Doba, str. Principală, nr. 74, cp 447125, jud. Satu Mare’ Selecţia si evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare , în perioada 06.07.2021 – 15.07.2021; Data comunicărilor rezultatelor este: 16.07.2021 - ora 14
» 2021 -anexa 1 - Regulament CULTE si sport pt HCL -
» 2021 - anexa 2 - Ghidul solicitantilor CULTE - hcl -
» anexa nr. 3 - la HCL - ghidul Solicitantului - activitati sportive -2021 -
» Anexa-1-Cerere-de-finanțare SPORT 2021 -