PRIMĂRIA COMUNEI DOBA, JUDEŢUL SATU MARE, ROMÂNIA

FINANTARE NONPROFIT - CULTE SI SPORT


În urma analizării propunerilor, conform Regulamentului de finanţare, in anul 2018 au obţinut finantare următorii:

Nr. crt

Solicitant

Nr. înreg. solicitare

Eligibilitate

Suma alocată

Coofinanţare

1

Parohia Ortodoxă Doba

109/09.05

Eligibil

5.000 lei

500 lei

2

Parohia Ortodoxă Boghiş

111/11.05

Eligibil

5.000 lei

500 lei

3

Parohia Ortodoxă Paulian

108/09.05

Eligibil

5.000 lei

500 lei

4

Parohia Reformată Doba

90/17.04

Eligibil

5.000 lei

500 lei

5

Parohia Ortodoxă Traian

107/09.05

Eligibil

5.000 lei

500 lei

6

Parohia Ortodoxă  Dacia

112/11.05

Eligibil

5.000 lei

500 lei

7

Parohia Reformată Boghiş

104/02.05

Eligibil

5.000 lei

500 lei

8

A.C.S. VOINŢA DOBA

113/11.05

Eligibil – 94 puncte

35.000 lei

3.500 lei

 

Anunţ de participare

COMUNA DOBA, COD FISCAL: 3963838, LOC. DOBA, STR. PRINCIPALĂ, NR. 74, judeţul SATU MARE, telefon 0261869115, fax 0261869135, email primariadoba@yahoo.com

 

Institutia COMUNA DOBA invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile si fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: culte şi sport.

Procedura aplicata pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabila a proiectelor din domeniile culte / sport pe anul 2018 este prevăzuta de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;

Sursa de finanţare a contractului şi valoarea : buget local, valoare totală 70.000 lei – (35.000 culte şi 35.000 sport);

Data limita  pentru depunerea propunerilor de proiect: 14.05.2018 ora 15:00;

Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: loc. Doba, str. Principală, nr. 74, cp 447125, jud. Satu Mare’

Selecţia si  evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare , în perioada 15.05.2018 – .30.05.2018;

Data comunicărilor rezultatelor este: 31.05.2018 - ora 15

 

                                                                                  ANUL 2017

În urma analizării propunerilor, conform art. 8 si  art. 9 din Regulamentului de finanţare, s-au obţinut următoarele punctaje:

 

Nr. crt

Solicitant

Punctaj / nr. beneficiari

Punctaj / coofinanţare

Punctaj final

Solicitanţi eligibili

1

Parohia Ortodoxă Doba

50

50

100

Eligibil

2

Parohia Ortodoxă Boghiş

24.8

28

52.80

Eligibil

3

Parohia Ortodoxă Paulian

16.91

0

16.91

Neeligibil – nu a întrunit minim 50 puncte

4

Parohia Reformată Doba

10.21

0

10.21

Neeligibil – nu a întrunit minim 50 puncte

5

Parohia Ortodoxă Traian

6.81

0

6.81

Neeligibil – nu a întrunit minim 50 puncte

6

Parohia Ortodoxă  Dacia

4.99

0

4.99

Neeligibil – nu a întrunit minim 50 puncte

7

Parohia Reformată Boghiş

4.54

0

4.54

Neeligibil – nu a întrunit minim 50 puncte

 

Sume alocate solicitanţilor eligibili:

Nr. crt

Solicitant

Suma alocată

1

Parohia Ortodoxă Doba

18.634,98 lei

2

Parohia Ortodoxă Boghiş

9.839,27

 

 TERMEN DE DEPUNERE PRELUNGIT PANA LA DATA DE 27.10.2017 ORA 15 - VEZI CALENDARUL DERULARII DIN ATASAMENT!!!


» 00 Regulament CULTE si sport 2018 pt HCL -
» 1. Ghidul solicitantilor CULTE - 2018 -
» 2. Ghidul solicitantilor_Sport - 2018 -
» ANUNT DE PARTICIPARE MO 2018 - COMPLETAT -