PRIMĂRIA COMUNEI DOBA, JUDEŢUL SATU MARE, ROMÂNIA

GAL SUD VEST

Prezentarea pe scurt a proiectului

 

 

 

Titlul proiectului:

 

”Pregătirea elaborării strategiei de dezvoltare locală a Asociaţiei Grup de Acţiune Locală  Sud – Vest Satu Mare”

 

Beneficiar: Asociaţia Grup de Acţiune Locală Sud-Vest Satu Mare

 

 


Durata proiectului: Ianuarie – Martie 2016

 

 

 


Scurtă descriere a proiectului

 

 

Prin proiect se va realiza, cu participarea dvs., o strategie care va avea la bază propunerile venite din partea persoanelor interesate din localităţile componente. Astfel veţi avea posibilitatea să vă spuneţi părerea şi să vă asumaţi responsabilitatea pentru viitorul comunei dvs. şi al microregiunii în care trăiţi.

 

Activităţi ce vor fi desfăşurate în cadrul proiectului:

-          Întâlniri de lucru şi consultări cu locuitorii la nivelul fiecărei comune/fiecărui oraș, activități de informare despre programul LEADER şi ce înseamnă acesta pentru locuitorii din zonă

 

-          Pregătirea strategiei de dezvoltare locală, care va cuprinde descrierea teritoriului și posibilităţile de finanţare prin programul LEADER (ce activităţi pot fi finanţate).

 

 

 

 

 


Prezentarea teritoriului

 

 

Teritoriul administrativ:

 

20 comune şi 1 oraş: Andrid, Berveni, Cămin, Căpleni, Căuaș, Cehal, Ciumești, Doba, Foieni, Moftin, Petrești, Pir, Pișcolt, Săcășeni, Sanislău, Santău, Săuca, Tășnad, Tiream, Urziceni, Sălacea (BH).

 

În acest teritoriu cu o suprafaţă totală de 1.285,83 km2 trăiesc 54.732 locuitori.

 

 

 


Prezentarea parteneriatului

 

 

Număr de parteneri: 91 autorităţi locale, instituţii publice, firme, organizaţii nonguvernamentale

 

Partenerii publici reprezintă 23% din numărul total de parteneri, iar partenerii privaţi reprezintă 77% din total (din care parteneri privați 55% și reprezentanți ai societății civile: 22%)

 

 
 
 

 

 

 


Activitățile proiectului

 

Principalele activităţi ce se vor derula în cadrul proiectului pe durata celor 3 luni de activitate:

 

1.      Activitățile de animare (1.1 – 1.5)

 

1.1 - Activități de informare (o întâlnire/ localitate/cu câte 15 persoane):

 

Activitatea va consta în prezentarea de informaţii generale despre programul LEADER, modele şi exemple pozitive din perioada de programare 2007-2013, respectiv o discutare a nevoilor fiecărei comunități aferente teritoriului GAL Sud-Vest.

Vor fi organizate în total 21 de întâlniri: câte o întâlnire în fiecare localitate. La fiecare întâlnire vor participa cel puțin 15 persoane.

 

1.2. Activități de consultare publică (o întâlnire cu 42 persoane):

 

La această întâlnire vor fi invitați membri din teritoriul GAL Sud-Vest, aleşi în urma activităților de informare: cel puţin 42 de persoane (câte două persoane din fiecare localitate). Tema discuţiei va fi descrierea teritoriului.

 

1.3. Grupuri de lucru

 

Se vor organiza trei grupuri de lucru cu partenerii având următoarele teme:

·        Grup de lucru cu partenerii publici şi privaţi – tema: Perspectivele  agriculturii din GAL Sud-Vest Satu Mare – 30 de parteneri

·        Grup de lucru cu partenerii publici şi privaţi – tema: Dezvoltarea mediului de afaceri în GAL Sud-Vest Satu Mare – 30 de parteneri

·        Grup de lucru cu partenerii publici şi privaţi – tema: Potenţialul de dezvoltare a turismului în GAL Sud-Vest Satu Mare – 30 de parteneri

 

1.4. Elaborare şi diseminare de materiale informative

Se vor realiza:

                        2 roll-up-uri bilingve (român/maghiar)

                        635 de pliante de prezentare a programului LEADER pe perioada de programare 2014-2020

                        2 bannere de informare bilingve

                        160 de afișe bilingve.

 

1.5. Mediatizare/comunicare

Se vor publica 21 anunţuri privind activitățile de informare care urmează să fie întreprinse.

 

 

 

2.      Activități pentru elaborarea strategiei (2.1 – 2.6)

 

2.1. Colectarea datelor – statistică/fișe localități – aceste informații vor fi furnizate de la nivelul fiecărei primării în parte

 

2.2. Realizarea și elaborarea capitolelor de Strategie – analiza teritoriului și analiză SWOT (pe domenii principale)

 

2.3. Realizarea și elaborarea capitolelor de Strategie - priorități, obiective, măsuri și alocări financiare, incluzând procese de decizie participativă a partenerilor.

 

2.4. Realizarea și elaborarea capitolelor de Strategie - parteneriatul, organizarea GAL, bugetul etc.

 

2.5. Realizarea și elaborarea capitolelor de Strategie - mecanisme de implementare, planul de acțiune privind implementarea strategiei de dezvoltare și mecanismul de evaluare și selecție

 

2.6. Redactarea Strategiei conform ghidurilor valabile - revizuirea documentului pe baza observațiilor și recomandărilor partenerilor.

 

» Prezentare -
» Informare -
» Invitatie -
» Anunt sedinta 3.01.2016 ora 10 -