SZAMOSDOB KÖZSÉG, SZATMÁR MEGYE, ROMÁNIA

KOZSEGI TANACS


2016 - 2020  Consiliul Local al comunei Doba, judetul Satu Mare este alcatuit din urmatorii membri:
 • Primar: GHETINA MIHAI
 • Viceprimar: BARTHA IOZSEF
 • Consilieri locali:
  • APAN LUCIAN OCTAVIAN - ALDE
  • BARTHA JOZSEF - UDMR
  • (BOZSNYI VASILE - ALDE) - CUTH RADU - ALDE
  • JURJ FLORINA - PSD
  • LAPUSTE NICOLAE - PSD
  • PASCA LUCIAN - PSD
  • POP VASILE-ADRIAN - ALDE
  • ROMAN ALEXANDRU - PNL
  • SICHET IULIU - UDMR
  • VASTAG IOAN - ALDE
  • VONET NICOLAE - PSD

  2012 - 2016  Consiliul Local al comunei Doba, judetul Satu Mare este alcatuit din urmatorii membri:
 • Primar: GHETINA MIHAI
 • Viceprimar: BARTHA IOZSEF
 • Consilieri locali:
  • TOMOIAGA TOADER - USL
  • PASCA LUCIAN - USL
  • ABRIHAN FULGA AURORA - CODREA ION DOREL - USL
  • GIUGI MARIUS VASILE - USL
  • LAPUSTE NICOLAE - USL
  • VASTAG IOAN - USL
  • BARTHA IOZSEF -  UDMR
  • SIKET IULIU - UDMR
  • ROMAN ALEXANDRU - PDL
  • (HORA ANDRAS ) - CHEREJI FLORIN - PDL
  • BOZAI STEFAN DANIEL - PP - DD

 in perioada anilor 2008 - 2012  Consiliul Local al comunei Doba, judetul Satu Mare a fost alcatuit din urmatorii membri:
 • Primar: GHETINA MIHAI
 • Viceprimar: BARTHA IOZSEF
 • Consilieri locali:
  • TOMOIAGA TOADER - PNL
  • LAZE DUMITRU - PNL
  • GHETINA GHEORGHE - PNL
  • BOZSNYI VASILE - PNL
  • DAN VASILE - PSD
  • PASCA LUCIAN - PSD
  • APAN LUCIAN OCTAVIAN - PSD
  • BARTHA IOZSEF -  UDMR
  • TASI KALMAN - UDMR
  • ROMAN ALEXANDRU - PDL
  • POTOP VASILE CRISTIAN  -  (CHECICHES VASILE)  - PNG - CD
File

» 2019
» proi de hot si expunere - alegere presedinte de sedinta CL
» proi de hot si expunere -acoperire deficit 2018
» proi de hot si expunere - indexare ITL 2019
» Anunt convocare CL - sedinta extraordinara 09.01.2019
» HCL nr. 1 - 09.01.2018 - alegere presedinte de sedinta CL
» HCL nr. 2 - 09.01.2018 - acoperire deficit 2018
» ANUNT - PH - 14.01.2019
» ANUNT - PH - 17.01.2019
» HCL nr. 3 - 09.01.2019 - indexare ITL 2019
» proiect de hot si expunere - Ocolul Silvic Ardud - regulaemnt si statut
» minuta sedintei CL 30.01.2019
»
»
»
»
»
» proiect de hotarare_ concesiune salubriate
» EXPUNERE DE MOTIVE - doc. CONCESIUNE SALUBRITATE
» Proiect de hot si expunere - salarii ian 2019
» RAPORT ACTIVITATE - APAN LUCIAN
» RAPORT ACTIVITATE - CUTH RADU
» RAPORT ACTIVITATE - JURJ FLORINA
» RAPORT ACTIVITATE - LAPUSTE NICOLE
» RAPORT ACTIVITATE - ROMAN ALEXANDRU
» RAPORT ACTIVITATE - SICHET IULIU
» RAPORT ACTIVITATE - VASTAG IOAN
» RAPORT ACTIVITATE - VICEPRIMAR - BARTHA IOZSEF
» RAPORT PRIMAR - situatia getionarii patrim. domeniul public si privat an 2018
» RAPORT PRIMAR - starea economica sociala si de mediu - an 2018
» H.C.L. 30.01.2019 nr. 4 - aprobare retea scolara 2019 - 2020
» H.C.L. 30.01.2019 nr. 5 - Plan de analiza si acoperire a riscurilor
» H.C.L. 30.01.2019 nr. 6 - modificare salarii ian 2019
» HCL nr. 7 - 30.01.2019 - regulament si statut Ocolul Silvic Ardud
» H.C.L. 30.01.2019 nr. 8 - mod valorificare si volum masa lemnoasa pt. anul 2019
» H.C.L. 30.01.2019 nr. 9 - aprobare Studiu de Fundamentare - caiet de sarcini si model contract - decizie de concesionare serv de salubritate
» H.C.L. 30.01.2019 nr. 10 - aprobare prelungire SGB M322 - 26.09.2019
» anunt PHotarare -08.02.2019
» Proiect de hotarare si expunere nr. 11 - Plan de actiuni si lucrari beneficiarii VMG CF. L.416-2001
» Proiect de hotarare si expunere nr. 12 - STRATEGIA DEZVOLTARE SERVICII SOLCIALE 2019 - 2023 si Plan de actiuni an 2019
» Proiect de hotarare si expunere nr. 13 - ROF compartiment autoritate tutelara si asistenta sociala
» Proiect de hotarare si expunere nr. 14 -aprobare - forma si dimensiune - amplasare - NUMERE ADMINISTRATIVE
» anunt_convocare_CL_28.02.2019_
» HCL nr. 11-28.02.2019 - plan local 2019 -actiuni si lucrari beneficiarii VMG
» HCL nr. 12-28.02.2019 - Strategia si plan anula 2019 - sericii sociale
» HCL nr. 13-28.02.2019 - ROF - comp ASISTENTA Sociala
» HCL nr. 14-28.02.2019 - NUMERE ADMINISTRATIVE
» minuta sedintei CL - 28.02.2019
» an 2018 - Raport - Pop Vasile Adrian
» an 2018 - Raport - Vonet Nicolae
» 2018
» 2017