PRIMĂRIA COMUNEI DOBA, JUDEŢUL SATU MARE, ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL

2016 - 2020  Consiliul Local al comunei Doba, judetul Satu Mare este alcatuit din urmatorii membri:
 • Primar: GHETINA MIHAI
 • Viceprimar: BARTHA IOZSEF
 • Consilieri locali:
  • APAN LUCIAN OCTAVIAN - ALDE
  • BARTHA JOZSEF - UDMR
  • (BOZSNYI VASILE - ALDE) - CUTH RADU - ALDE
  • JURJ FLORINA - PSD
  • LAPUSTE NICOLAE - PSD
  • PASCA LUCIAN - PSD
  • POP VASILE-ADRIAN - ALDE
  • ROMAN ALEXANDRU - PNL
  • SICHET IULIU - UDMR
  • VASTAG IOAN - ALDE
  • VONET NICOLAE - PSD

  2012 - 2016  Consiliul Local al comunei Doba, judetul Satu Mare este alcatuit din urmatorii membri:
 • Primar: GHETINA MIHAI
 • Viceprimar: BARTHA IOZSEF
 • Consilieri locali:
  • TOMOIAGA TOADER - USL
  • PASCA LUCIAN - USL
  • ABRIHAN FULGA AURORA - CODREA ION DOREL - USL
  • GIUGI MARIUS VASILE - USL
  • LAPUSTE NICOLAE - USL
  • VASTAG IOAN - USL
  • BARTHA IOZSEF -  UDMR
  • SIKET IULIU - UDMR
  • ROMAN ALEXANDRU - PDL
  • (HORA ANDRAS ) - CHEREJI FLORIN - PDL
  • BOZAI STEFAN DANIEL - PP - DD

 in perioada anilor 2008 - 2012  Consiliul Local al comunei Doba, judetul Satu Mare a fost alcatuit din urmatorii membri:
 • Primar: GHETINA MIHAI
 • Viceprimar: BARTHA IOZSEF
 • Consilieri locali:
  • TOMOIAGA TOADER - PNL
  • LAZE DUMITRU - PNL
  • GHETINA GHEORGHE - PNL
  • BOZSNYI VASILE - PNL
  • DAN VASILE - PSD
  • PASCA LUCIAN - PSD
  • APAN LUCIAN OCTAVIAN - PSD
  • BARTHA IOZSEF -  UDMR
  • TASI KALMAN - UDMR
  • ROMAN ALEXANDRU - PDL
  • POTOP VASILE CRISTIAN  -  (CHECICHES VASILE)  - PNG - CD
Fisiere:

» 2019
» proi de hot si expunere - alegere presedinte de sedinta CL
» proi de hot si expunere -acoperire deficit 2018
» proi de hot si expunere - indexare ITL 2019
» Anunt convocare CL - sedinta extraordinara 09.01.2019
» HCL nr. 1 - 09.01.2018 - alegere presedinte de sedinta CL
» HCL nr. 2 - 09.01.2018 - acoperire deficit 2018
» ANUNT - PH - 14.01.2019
» ANUNT - PH - 17.01.2019
» HCL nr. 3 - 09.01.2019 - indexare ITL 2019
» proiect de hot si expunere - Ocolul Silvic Ardud - regulaemnt si statut
» minuta sedintei CL 30.01.2019
» Anunt convocare C.L. Sedinta ordinara 30.01.2019
» Proiect de Hotarare si expunere -aprobarea retelei scola
» Proiect de Hotarare siexpunere-Planului de analiza si acop. a riscurilor
» Proiect de Hotarare si exp.-aprobarea modului de valorificare a vol. de masa lemnoasa
» Proiect de Hotarare si exp.- aprobarea prelungiriivalab. scrisorii de garantare FNGCIMM SA IFN
» proiect de hotarare_ concesiune salubriate
» EXPUNERE DE MOTIVE - doc. CONCESIUNE SALUBRITATE
» Proiect de hot si expunere - salarii ian 2019
» RAPORT ACTIVITATE - APAN LUCIAN
» RAPORT ACTIVITATE - CUTH RADU
» RAPORT ACTIVITATE - JURJ FLORINA
» RAPORT ACTIVITATE - LAPUSTE NICOLE
» RAPORT ACTIVITATE - ROMAN ALEXANDRU
» RAPORT ACTIVITATE - SICHET IULIU
» RAPORT ACTIVITATE - VASTAG IOAN
» RAPORT ACTIVITATE - VICEPRIMAR - BARTHA IOZSEF
» RAPORT PRIMAR - situatia getionarii patrim. domeniul public si privat an 2018
» RAPORT PRIMAR - starea economica sociala si de mediu - an 2018
» H.C.L. 30.01.2019 nr. 4 - aprobare retea scolara 2019 - 2020
» H.C.L. 30.01.2019 nr. 5 - Plan de analiza si acoperire a riscurilor
» H.C.L. 30.01.2019 nr. 6 - modificare salarii ian 2019
» HCL nr. 7 - 30.01.2019 - regulament si statut Ocolul Silvic Ardud
» H.C.L. 30.01.2019 nr. 8 - mod valorificare si volum masa lemnoasa pt. anul 2019
» H.C.L. 30.01.2019 nr. 9 - aprobare Studiu de Fundamentare - caiet de sarcini si model contract - decizie de concesionare serv de salubritate
» H.C.L. 30.01.2019 nr. 10 - aprobare prelungire SGB M322 - 26.09.2019
» anunt PHotarare -08.02.2019
» Proiect de hotarare si expunere nr. 11 - Plan de actiuni si lucrari beneficiarii VMG CF. L.416-2001
» Proiect de hotarare si expunere nr. 12 - STRATEGIA DEZVOLTARE SERVICII SOLCIALE 2019 - 2023 si Plan de actiuni an 2019
» Proiect de hotarare si expunere nr. 13 - ROF compartiment autoritate tutelara si asistenta sociala
» Proiect de hotarare si expunere nr. 14 -aprobare - forma si dimensiune - amplasare - NUMERE ADMINISTRATIVE
» anunt_convocare_CL_28.02.2019_
» HCL nr. 11-28.02.2019 - plan local 2019 -actiuni si lucrari beneficiarii VMG
» HCL nr. 12-28.02.2019 - Strategia si plan anula 2019 - sericii sociale
» HCL nr. 13-28.02.2019 - ROF - comp ASISTENTA Sociala
» HCL nr. 14-28.02.2019 - NUMERE ADMINISTRATIVE
» minuta sedintei CL - 28.02.2019
» an 2018 - Raport - Pop Vasile Adrian
» an 2018 - Raport - Vonet Nicolae
» 08.02.2019 - ANUNT proiecte de hotarare
» proi de hot si expunere - pret pornire vanzare masa lemnoasa din afara fondului forestier
» proi de hot si expunere - pret vanz masa lemnoasa din afara fond forestier
» 22.02.2019 - anunt convocare CL
» minuta sedintei 29.03.2019
» HCL nr. 15 - 29.03.2019 - pret pornire licitatie masa lemnooasa in afara ff
» HCL nr. 16 - 29.03.2019 pret vanzare masa lemnoasa in afara ff - pe picior
» 08.04.2019 - anunt Proi. Hot
» 11.04.2019 - anunt Proi. Hot
» proiect HCL nr. 20 si expunere - stabilire IMPOZITE SI TAXE LOCALE 2020.
» proiect HCL nr. 17 si expunere - alegere presedinte de sedinta
» proiect HCL nr. 18 si expunere - stabilire echipa de urgenta in caz de violenta domestica (2)
» proiect HCL nr. 19 si_expunere_modificare_Act_constitutiv_APASERV
» proiect HCL nr. 21 si expunere - stabilire BVC 2019.
» proiect HCL nr. 22 si expunere - utilizare excedent an 2018 in 2019
» proiect HCL nr. 23 si expunere - regulament si ghiduri culte si sport - finantare nerambursabila din BL
» proiect HCL nr. 24 si expunere - STATUT
» HCL nr. 20-24.04.2019 - stabilire IMPOZITE SI TAXE LOCALE 2020
» proiect HCL - aprobare contractare finantare rambursabila pt. GAZ
» HCL nr. 25-10.05.2019- finantare rambursabila pt. GAZ
» Dispo 78 - 17.04.2019 - convocare Consiliul Local 24.04.2019
» HCL nr. 17-24.04.2019 - alegere presedinte de sedinta
» HCL nr. 18-24.04.2019 - stabilire echipa de urgenta in caz de violenta domestica
» HCL nr. 19-24.04.2019 - modificare Act Constitutiv APASERV
» HCL nr. 21-24.04.2019 - stabilire BVC 2019
» HCL nr. 22-24.04.2019 - utilizare excedent an 2018 in 2019.
» HCL nr. 23-24.04.2019 - regulament si ghiduri culte si sport - finantare nerambursabila din BL
» HCL nr. 24-24.04.2019 - STATUT
» anunt PROIECTE DE HOTARARE - 08.05.2019
» proiect HCL si expunere nr. 26 - cont anual executie BVC
» proiect HCL si expunere nr. 27 - ADI ACSA
» anunt - CONVOCARE CL - 25.05.2019
» HCL nr. 26 - 31.05.2019 - cont anual executie BVC
» HCL nr. 27 - 31.05.2019 - ADI ACSA
» Anunt proiect HCL - 11.06.2019
» proiect de hot. nr. 28 - completare HCL 25-20.09.2012
» proiect de hot. nr. 29 - acord asociere proiect HURO 102 prevenire situatii de caderi de grindina
» 21.06.2019 - Dispozitie convocare CL
» expunere de motive proi hot. completare HCL nr. 25 - 2012
» proiect de hot nr. 30 - rectificare BVC
» Expunere de motive - acord asociere proiect ROHU 102 Silver
» hcl_28-27.06.2019 - COMPLETARE HCL NR. 25-2012
» hcl_29-27.06.2019 - PROIECT SILVER ANTIGRINDINA
» hcl_30-27.06.2019 - RECTIFICARE BVC
» hcl_31-27.06.2019 - PRELUNGIRE SGB 322 - 26.12.2019
» minuta_cl 27.06.2019
» 11.07.2019 - anunt convocare CL
» Proiect de hot nr. 32 si referat de aprobare - alegerea presedintelui de sedinta
» Proiect de hot nr. 33 si referat de aprobare - ITE GAZ
» HCL nr. 32 - 11.07.2019 - alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 33 - 11.07.2019 - ITE Retele de distributie GAZE NATURALE in loc. Doba si Paulian
» Minuta sedinta CL - 11.07.2019
» Proiect de hot nr. 34 si referat de aprobare - Delegare apa-canal - completare HCL nr. 15-2009
» Proiect de hot nr. 35 si referat de aprobare - ITE 322
» Proiect de hot nr. 36 si referat de aprobare - ITE Scoala Doba
» Proiect de hot nr. 37 si referat de aprobare - ITE Varianta de ocolire depozit regional de deseuri
» HCL nr. 34 - 26.07.2019 - completare HCL nr. 15-2009 delegare apa si canal Apaserv
» HCL nr. 35 - 26.07.2019 - modificari indicatori tehnico economice 322
» HCL nr. 36 -26.07.2019 - modificari ITE - Scoala Doba - PNDL2
» HCL nr. 37 -26.07.2019 - modificari ITE - Varianta Ocolire - PNDL2
» Minuta sedintei CL din 26.07.2019
» PV sedinta CL 11.07.2019
» 29.07.2019 - PV sedinta 26.07.2019
» Proiect HCL nr. 38 - si referat - actualizare ITE Pod Anif
» Proiect HCL nr. 39 -si referat - actualizare ITE Modernizare Strazi - FDI
» Proiect HCL nr. 40 - si referat - actualizare ITE CANALIZARE - FDI
» Proiect HCL nr. 41 - si referat - aprobare valoare si SGB Tracto
» Proiect HCL nr. 42 - si referat - aprobare ITE Modernizare Iluminat Public
» Proiect HCL nr. 43 - si referat - aprobare CONTRACT SALUBRIZARE
» 06.08.2019_-_ANUNT_-_PRIECTE_HOTARARE
» 23.08.2019 - ANUNT_-_CONVOCARE_CL
» HCL nr. 38 - 30.08.2019 - actualizare ITE Pod Anif
» HCL nr. 39 - 30.08.2019 - actualizare ITE Modernizare Strazi - FDI
» HCL nr. 40 - 30.08.2019 - actualizare ITE CANALIZARE - FDI
» HCL nr. 41 - 30.08.2019 - aprobare valoare si SGB Tractor
» HCL nr. 42 - 30.08.2019 - aprobare ITE Modernizare Iluminat Public
» HCL nr. 43 - 30.08.2019 - aprobare CONTRACT SALUBRIZARE
» 30.08.2019 - MINUTA SEDINTA CL.
» proiect HCL si referat - actualizare valoare inventar 322
» proiect HCL si referat - POD ANIF - pe baza dispo santier nr. 1
» 02.09.2019 - PV sedinta CL Doba - 30 august 2019
» Proiect de hotarare si referat - desemnare reprezentanti in consiliul de administartie SCOALA DOBA
» 13.09.2019 - anunt Proiecte de Hotarare
» 20.09.2019 - Dispozitie convocare Cl in sed ordinara 25.09.2019
» 20.09.2019 - proiectu ordinei de zi - sedinta 25.09.2019
» 20.09.2019 - ANUNT - convocare CL
» HCL nr. 44 - 25.09.2019 - desemnare reprezentanti CL in CA Scoala Doba an scolar 2019-2020
» HCL nr. 45 - 25.09.2019 - actualizare valoare de inventar M322 - FEADR
» HCL nr. 46 - 25.09.2019 - actualizare ITE Pod Anif - disp santier nr. 1
» 25.09.2019 - Minuta sedintei CL Doba
» Proiect de hotarare nr. 46 si nota de fundamenatre - Organigrama si stat de functii
» proiect de hotarare nr. 52 - si referat de aprobare - prima inscriere imobile - strazi 322
» proiect de hotarare nr. 50 - si referat de aprobare - prelungire SGB 322
» proiect de hotarare nr. 49 - si referat de aprobare - modificare hcl nr. 6-2019 ref salarii
» 12.09.2019 - ANUNT Proiecte de Hotarare - pt sedinta din 30.10.2019
» 16.10.2019 - ANUNT Proiecte de Hotarare - pt sedinta din 30.10.2019
» 30.09.2019 - ANUNT Proiecte de Hotarare - pt sedinta din 30.10.2019
» Proiect de hotarare nr. 48- si referat de aprobare - ROF CL Doba
» proiect de hotarare nr. 51 si referat de aprobare - alegerea presedintelui de sedinta
» proiect de hotarare nr. 53 si referat de aprobare - reg. eliberare card handicap
» proiect de hotarare nr. 54 si referat de aprobare - rectificare BVC
» 30.10.2019 - Proces verbal al sedintei din 25.09.2019
» 30.10.2019 - Minuta sedintei cl
» HCL nr. 47 - 30.10.2019- alegerea presedintelui de sedinta CL
» HCL nr. 48 - 30.10.2019 -ORGANIGRAMA
» HCL nr. 49 - 30.10.2019 - ROF CL Doba
» HCL nr. 50 - 30.10.2019 - modificare HCL 6-2019 ref salarii
» HCL nr. 51 - 30.10.2019 - prelungire SGB 322
» HCL nr. 52 - 30.10.2019- prima insusire a unor imobile - strazi 322
» HCL nr. 53 - 30.10.2019 - Regulament card parcare pers cu handicap
» HCL nr. 54 - 30.10.2019 - rectificare BUGET
» 2018
» 2017